DARUJ BIBLI.

Vzhledem k tomu, že velkou část tvoří studenti ze sociálně slabších vrstev, kteří si nemohou dovolit koupit vlastní Bibli, Vás proto oslovujeme s prosbou o bezplatné poskytnutí případně poskytování výtisků Biblí (Ekumenický překlad příp. jiný) či jiných knižních výtisků, které mohou studentům studium Bible podpořit.

Můžete zasílat na:
EMAUS - biblické korespondenční kurzy
E. Krásnohorské 12
Havířov-Podlesí
736 01

Nebo můžete podpořit nákup BIBLÍ poskytnutím finančního daru na náš účet:
Bankovní spojení: KB Havířov
č.ú: 27-2866910207/0100 variabilní symbol: 777100