DARUJ BIBLI.

Pokud se rozhodnete finančně podpořit některou z aktivit Emausu konkrétně, umožní Vám to seznam variabilních symbolů vztahujících se k jednotlivým aktivitám. Stačí při zadání platby na náš účet darů č. ú.: 27-2866910207/0100 uvést příslušný variabilní symbol:

777000 Provoz organizace
777100 Projekt Daruj BIBLI
777200 Projekt praktické pomoci Emaus+

Pokud chcete poslat dar na činnost Emausu a dáváte volnost ve výběru využití těchto projektů, nemusíte používat žádný variabilní či specifický symbol.

Velmi si ceníme Vaši podpory v jakékoli formě a děkujeme za ni!

Získané finanční prostředky používáme výhradně na provoz centra a jeho činnost a nikdo z členů není za svou práci nijak finančně odměňován.