Pojďte s námi studovat BIBLI.

Základem této formy studia je především Bible, Boží slovo. Kurzy jsou ve formě brožury rozvádějí předmět, který se probírá, s odkazem na biblické verše. Studující po přečtení těchto biblických veršů je pak schopen písemně na testy, které obsahují několik otázek ke každé lekci. Podmínkou studia není nějaké vyšší vzdělání, ani věk, pouze zájem o prohloubení svého poznání Písma svatého. V současné době jsou k dispozici tyto brožury pro korespondenční kurzy: Seznam kurzů

Brožury k jednotlivým kurzům mohou studovat jednotlivci, kteří pak zašlou vyplněné testy středisku EMAUS, nebo skupiny zájemců, kteří test odevzdají k vyhodnocení vedoucímu své skupiny a vedoucí předá seznamy studujících s výsledkem vyhodnocení testů středisku. Každý student tohoto korespondenčního kurzu obdrží spolu s vyhodnocením správných odpovědí také „Osvědčení“. Po absolvování deseti kurzů obdrží student „Diplom“ s pěkným knižním dárkem. Při zasílání testů nebo jakékoliv korespondence, uveďte prosím vždy své evidenční číslo, napsané v pravém rohu zaslané brožury.

Doposud se kurzů zúčastnilo více než tisíc zájemců. Budete mezi nimi i Vy?